Rezervácia izieb
           
Kontakt
AquaCity Poprad, Športová 1397/1,
058 01 Poprad
recepcia@aquacity.sk
+421 527 851 222, +421 910 802 309
Widget ImageWidget Image
Widget ImageWidget Image
Widget ImageWidget Image
Sledujte nás

AquaCity Poprad, Športová 1397/1, 058 01 Poprad

Image Alt

Najekologickejšie stredisko na svete

AquaCity Poprad je doslova sebestačné a využívaním geotermálnej vody a slnečnej energie sa denne zabráni tomu, aby sa okolo 27 ton oxidu uhličitého uvoľnilo do atmosféry. Svojou prevádzkou výrazne znižuje náklady na energie. Tepelná energia získavaná z rozsiahlych podzemných zásob geotermálnej vody sa odovzdáva vo výmenníkoch tepla a tepelných čerpadlách a následne sa ochladená termálna voda vracia späť do prírody. Prírodný cyklus sa tak môže začať znova. Na zasklenej fasáde bazénového centra Blue Sapphire sa slnečné lúče prostredníctvom fotočlánkov menia na čistú elektrickú energiu. Využívaním prírodných energetických zdrojov namiesto spaľovania napríklad uhlia AquaCity ročne ušetrí milióny eur na prevádzkových nákladoch. Úspory sa zákazníkom vracajú vo forme kvalitného vybavenia strediska, ktoré by bolo neúmerne drahšie, ak by sa tu spaľovalo uhlie či plyn v potrebnom objeme. Dlhoročné ekologické smerovanie sa rozšírilo o ďalšie aktivity šetriace prírodu. Zaviedli sme elimináciu a separáciu odpadu, do ktorej výrazným spôsobom zapojili klientov a zamestnancov. V celom stredisku využívame úsporné žiarovky a na chodbách, toaletách sú umiestnené senzory pohybu. Eliminovali sme chemické čistiace prostriedky a nahradili ich ekologickými prostriedkami a mechanickým čistením. Na toaletách sú umiestnené splachovacie tlačidlá dual-flush pre úsporu vody, 100% recyklované ekologické toaletné papiere a v sprchách a umývadlách je nastavený šetrný režim prietoku vody. V prevádzke Aquaparku sme nahradili jednorazový plastový riad, ekologickým bio plastom, ktorý je v prírode rozložiteľný. Preferujeme lokálnych dodávateľov potravín a ponuku jedál počas raňajok a večerí pre hotelových hostí sme rozšírili o bio potraviny. V celom stredisku sa používa 100%-ne recyklovaný papier a preferujeme hlavne elektronickú komunikácia. V tlačiarňach máme ekologické tonery, nastavené na šetriaci režim a snažíme sa eliminovať spotrebu tonerov. Zavádzame elektronickú fakturáciu a archiváciu dokumentov. V hoteloch AquaCity Poprad sa už dlhodobo používa zelený program, kde motivujeme hostí pomôcť v snahe chrániť životné prostredie počas ich pobytu. Uteráky a posteľnú bielizeň vymieňame na požiadanie. Ponúkame ekologickú kúpeľňovú kozmetiku a kozmetiku, ktorá nebola testovaná na zvieratách. Stredisko je vybavené aj nabíjacími stanicami pre elektromobily. Ochrana životného prostredia patrí k najdôležitejším úlohám tejto generácie a dotýka sa celej spoločnosti. V AquaCity Poprad šetríme energiu, peniaze a svojim zodpovedným prístupom a smerovaním hlavne životné prostredie.